< View All Camp Results

June 17, 2012 Austin, TX Kicking Camp

FIELD GOALS PUNTS KICKOFFS
First Last Class School St 30L 30R 35L 35R 40M 45M 50M 55M FG P1 P2 P Avg H1 H2 H Avg Score K1 K2 K Avg H1 H2 H Avg Score
Jason Hull 2013 Sharyland HS TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
75% 29 31 30 3.28 3.28 3.28 33.28 62 64 63 3.56 3.75 3.66 66.66
Chris Nichols 2013 Vista Ridge HS TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
75% 18 27 22.5 3.6 3.9 3.75 26.25 41 55 48 3.16 3.28 3.22 51.22
Matthew French 2014 St. Dominic Savio Catholic TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
67% 36 36 36 4.02 3.22 3.62 39.62 48 44 46 2.84 2.36 2.6 48.6
Jacob Judd 2014 Fairfield ISD TX
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
60% 22 27 24.5 3.53 2.97 3.25 27.75 52 47 49.5 3 3.19 3.1 52.6
Colton Luton 2014 Thrall HS TX
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
67% 15 31 23 3.87 3.21 3.54 26.54 48 49 48.5 2.59 2.92 2.76 51.26
Chris Biddison 2015 Coahoma HS TX
Fail
Fail
0% 26 14 20 3.32 2.18 2.75 22.75 33 38 35.5 2.28 2.65 2.47 37.97
Jacob Carter 2015 McCallum HS TX
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
67% 17 15 16 3.13 3.06 3.1 19.1 54 53 53.5 3.34 3.35 3.35 56.85
Kevin Clark 2015 Waxahachie HS TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
71% 15 41 28 4 3.6 3.8 31.8 29 45 37 3.72 3.41 3.57 40.57
Colby Crim 2015 Whitehouse HS TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
67% 30 26 28 2.97 2.07 2.52 30.52 61 53 57 3.28 3.59 3.44 60.44
Connor Flannigan 2015 Bowie HS TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
71% 30 22 26 3.69 3.72 3.71 29.71 63 49 56 3.47 3.67 3.57 59.57
Noah Monteiro 2015 Hill Country Christian TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
67% 33 28 30.5 3.22 2.82 3.02 33.52 48 46 47 3.06 2.62 2.84 49.84
Brannon Satterfield 2015 Lake Travis HS TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
100% 21 36 28.5 3.57 3.13 3.35 31.85 53 53 53 3.69 3.62 3.66 56.66
Cal Bryan 2016 Monsignor Kelly Catholic TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
71% 32 23 27.5 3.03 3.72 3.38 30.88 39 50 44.5 3.13 3.06 3.1 47.6
Chris Abernathy 2017 Belton MS TX
Fail
Fail
0% 22 20 21 2.6 2.28 2.44 23.44 24 25 24.5 2.07 2.22 2.15 26.65
Alex Dockery 2017 Walsh MS TX
Fail
Pass
Fail
33% 18 13 15.5 1.75 2.44 2.1 17.6 38 21 29.5 2.87 1.9 2.39 31.89
Jovi Munoz 2017 T.A. Howard TX
Pass
Fail
Fail
33% 20 16 18 2.12 3 2.56 20.56 50 40 45 2.97 3.29 3.13 48.13
Cody Schulze 2017 C.O. Wilson MS TX
Fail
Fail
0% 24 22 23 3.1 3.03 3.07 26.07 27 34 30.5 1.97 2.34 2.16 32.66
Garrett Yero 2017 Cedar Park MS TX DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP 21 25 23 2.97 3.29 3.13 26.13 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP
Michael McDonald 2018 Benold MS TX
Pass
Fail
Fail
33% 23 23 23 3.25 3.34 3.3 26.3 27 33 30 2 2.6 2.3 32.3
Kyle Murdock 2018 Running Brushy MS TX
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
67% 24 32 28 3.81 3.53 3.67 31.67 46 47 46.5 3.09 3.09 3.09 49.59

June 17, 2012 Austin, TX Kicking Competitions

Older Group (10th/11th/12th)
Golden Boot Award Winner: Brannon Satterfield (Lake Travis HS, Texas)
Kickoff Competition Winner: Jason Hull (Sharyland HS, Texas)
Punting Competition Winner: Matthew French (St. Dominic Savio Catholic, Texas)

Younger Group (7th/8th/9th)
Golden Boot Award Winner: Cal Bryan (Monsignor Kelly Catholic, Texas)
Kickoff Competition Winner: Kyle Murdock (Running Brushy MS, Texas)
Punting Competition Winner: Kyle Murdock (Running Brushy MS, Texas)

Most Improved
Colby Crim (Whitehouse HS, Texas)

Hustle Award
Colton Luton (Thrall HS, Texas)

Competition Conditions
Hot, Sunny, Humid
Temperature: 96 degrees
Wind: 7 MPH Right to Left Crosswind

Camp Photos
Highlight Video