Back
< View All Camp Results

June 11, 2023 Omaha, NE Kicking Camp

FIELD GOALS KICKOFFS PUNTS
First Last Class School St 30L 30R 35L 35R 40M 45M 50M Final K1 H1 K2 H2 K3 H3 K Avg H Avg Score Place P1 H1 P2 H2 P3 H3 P Avg H Avg Score Place
Sutton Carey 2028 St. Wenceslaus School NE
Fail
Fail
0% 31 2.10 28 2.19 19 2.57 26.00 2.29 64.87 21 15 2.84 30 2.50 32 3.44 25.67 2.93 57.86 15
Kayden Chaulk 2028 Canton MS SD
Fail
Fail
0% 29 2.44 22 2.10 38 2.59 29.67 2.38 70.07 18 22 3.03 20 3.06 24 2.68 22.00 2.92 54.16 18
Bradley Duncan-Porter 2027 Linn-Mar HS IA
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
60% 41 2.93 45 2.65 49 2.94 45.00 2.84 93.28 9 27 3.10 32 2.81 40 3.69 33.00 3.20 68.20 7
Teahen Hannah 2027 Tarkio School MO
Fail
Fail
0% 12 0.57 15 1.50 14 0.66 13.67 0.91 29.14 22 22 2.85 19 2.85 20 2.84 20.33 2.85 51.65 20
Colt Jensen 2027 Creighton Prep NE
Pass
Pass
Fail
Fail
50% 38 2.00 45 2.72 43 2.47 42.00 2.40 82.74 14 29 3.35 24 3.56 27 2.91 26.67 3.27 62.67 11
Alec Mikkelsen 2027 Warner HS SD
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
80% 47 3.57 61 3.40 62 3.28 56.67 3.42 114.75 2 34 4.00 30 3.37 36 3.25 33.33 3.54 72.27 2
Bryce Oltman 2027 Bellevue West HS NE
Fail
Pass
Fail
33% 46 3.15 48 3.12 48 2.72 47.33 3.00 98.28 7 29 3.57 34 2.56 28 3.97 30.33 3.37 67.37 8
Noah Phelps 2027 Wahoo MS NE
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
60% 43 2.93 35 2.78 49 3.22 42.33 2.98 92.94 10 24 3.93 37 3.50 37 3.08 32.67 3.50 71.20 3
Sam Shields 2027 Harlan Community HS IA
Pass
Fail
Fail
33% 38 2.59 47 3.40 47 2.87 44.00 2.95 94.21 8 26 2.60 25 2.65 32 3.47 27.67 2.91 59.64 13
Erik Snell II 2027 Fort Calhoun Senior HS NE
Fail
Fail
0% 45 2.60 29 1.34 33 1.85 35.67 1.93 68.48 19 19 2.25 14 2.63 25 3.00 19.33 2.63 48.23 22
Brock Tangen 2027 Gretna HS NE
Fail
Pass
Fail
33% 38 2.66 30 1.85 38 2.35 35.33 2.29 74.21 16 27 3.09 28 2.37 25 2.97 26.67 2.81 57.58 16
Jesse Divis 2026 David City HS NE
Pass
Fail
Fail
33% 47 2.88 48 2.56 39 3.00 44.67 2.81 92.49 11 25 3.13 28 3.19 29 2.81 27.33 3.04 60.81 12
Dave Fajardo 2026 Papillion LaVista HS NE
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
71% 61 3.54 64 3.41 56 3.51 60.33 3.49 119.61
Pass
40 4.06 35 3.20 25 3.94 33.33 3.73 74.40
Pass
Joel Hallgren 2026 Ottumwa HS IA
Fail
Pass
Fail
Pass
50% 50 3.03 25 1.51 51 2.97 42.00 2.50 84.56 13 32 3.06 31 3.54 30 2.72 31.00 3.11 65.17 9
Brecken Pentico 2026 Bishop Neumann HS NE
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
67% 31 1.42 43 2.37 46 2.31 40.00 2.03 74.57 15 24 3.10 23 3.13 27 3.28 24.67 3.17 59.54 14
Ayden Siebert 2026 Seward HS NE
Pass
Pass
Fail
Fail
50% 40 2.88 39 2.81 40 3.01 39.67 2.90 88.97 12 21 2.50 16 3.03 23 3.19 20.00 2.91 51.97 19
Bennett Harp 2025 Mt. Vernon HS IA
Pass
Pass
Fail
Fail
50% 46 2.84 51 3.35 45 3.09 47.33 3.09 99.92 6 32 3.51 30 3.63 29 3.57 30.33 3.57 69.60 4
Joey Benjamin 2024 Yutan HS NE
Fail
Pass
Fail
33% 54 3.39 47 3.21 46 3.12 49.00 3.24 104.08 3 36 3.41 22 3.78 29 3.75 29.00 3.65 69.11 5
Cameron Korth 2024 Battle Creek HS NE
Pass
Fail
Pass
Pass
Pass
Fail
67% 51 3.09 49 3.19 48 3.15 49.33 3.14 102.77 4 27 3.03 25 3.44 36 4.28 29.33 3.58 68.75 6
Ian Shepard 2024 Bellevue West HS NE
Pass
Pass
Fail
Pass
Pass
Fail
67% 51 3.00 50 2.50 51 3.53 50.67 3.01 101.84 5 31 3.00 15 3.72 33 3.57 26.33 3.43 64.06 10
Anderson Trejo 2024 West Lyon HS IA
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
86% 36 1.70 41 2.12 41 2.00 39.33 1.94 72.31 17 20 2.40 27 3.44 25 3.24 24.00 3.03 57.29 17
Brody Baltzer 2024 West Hancock HS IA
Fail
Fail
0% 35 2.28 25 2.00 35 2.00 31.67 2.09 67.25 20 19 2.41 18 2.60 26 3.03 21.00 2.68 50.48 21

2023 Omaha, NE 1-Day Kicking Competition Winners

Older Group (10th-12th Grade)
Golden Boot Award Winner: Andersen Trejo (West Lyon HS, IA)
Kickoff Competition Winner: Dave Fajardo (Papillion LaVista HS, NE)
Punt Competition Winner: Dave Fajardo (Papillion LaVista HS, NE)

Younger Group (8th-9th Grade)
Golden Boot Award Winner: Alec Mikkelsen (Warner HS, SD)
Kickoff Competition Winner: Alec Mikkelsen (Warner HS, SD)
Punt Competition Winner: Alec Mikkelsen (Warner HS, SD)

Punt Accuracy Contest Winner: Noah Phelps (Wahoo HS, NE)
Kickoff Contest Winner (younger): Alec Mikkelsen (Warner HS, SD) 60/3.56
Kickoff Contest Winner (older): Cameron Korth (Battle Creek HS, NE) 60/3.50

Competition Conditions
Cool & Cloudy
Temperature: 64 Degrees
Wind: 10-12 MPH, mostly at back L to R
Notes: +4 Yard Wind Advantage

Showcase Invitees
Dave Fajardo – Papillion LaVista HS, NE
Alec Mikkelsen – Warner HS, SD