< View All Camp Results

May 19, 2013 San Francisco, CA Kicking Camp

FIELD GOALS PUNTS KICKOFFS
First Last Class School St 30L 30R 35L 35R 40M 45M 50M 55M 55M FG P1 P2 P Avg H1 H2 H Avg Score K1 K2 K Avg H1 H2 H Avg Score
Fred Feyzi 2013 Saratoga HS CA
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
60% 30 14 22 3.13 4.2 3.67 26.2 48 52 50 3.66 3.75 3.71 53.71
Tyler Ramel 2013 Franklin HS CA
Pass
Fail
Fail
33% 29 25 27 2.47 1.89 2.18 28.89 53 59 56 3.52 3.26 3.39 59.39
Brendon Steinmeyer 2013 Incline HS NV
Pass
Fail
Fail
Pass
50% 34 45 39.5 4.0 3.90 3.95 43.4 51 60 55.5 2.82 3.46 3.14 58.64
Matt Barmby 2014 Consumnes Oak HS CA
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
100% 25 31 28 3.26 3.22 3.24 31.22 59 58 58.5 3.38 3.52 3.45 61.95
Joseph Estrada 2014 Antelope HS CA
Pass
Pass
Fail
Fail
50% 33 36 34.5 3.01 3.89 3.45 38.39 54 51 52.5 3.34 3.07 3.21 55.71
Elliot Huscher 2014 Franklin HS CA
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
71% 27 18 22.5 3.14 3.62 3.38 26.12 49 45 47 2.93 2.76 2.85 49.85
Sean McComas 2014 West Valley HS CA DNP 39 30 34.5 4.09 3.33 3.71 37.83 DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP
Blake Nielsen 2014 Bear River HS CA
Fail
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
67% 27 23 25 2.88 3.96 3.42 28.96 57 53 55 3.34 2.76 3.05 58.05
Salvador Castellanos 2015 Kelseyville HS CA
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
67% 33 22 27.5 3.65 3.69 3.67 31.17 44 50 47 2.33 3.18 2.76 49.76
Andrew Ferrero 2015 St. Ignatius College Prep CA
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
75% 25 30 27.5 3.40 3.71 3.56 31.06 59 57 58 3.58 3.65 3.62 61.62
Guy Kasznik 2015 Henry M. Gunn HS CA
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
67% 31 23 27 3.24 3.84 3.54 30.54 52 55 53.5 3.7 3.71 3.71 57.21
Spencer Kau 2015 Dublin HS CA
Pass
Fail
Fail
Pass
50% 32 29 30.5 3.30 3.13 3.22 33.72 39 48 43.5 2.6 2.68 2.64 46.14
Sam Marco 2015 Valley Christian School CA
Fail
Pass
Fail
Pass
50% 24 31 27.5 3.38 3.40 3.39 30.9 41 46 43.5 2.78 3.07 2.93 46.43
Ivan Terriquez 2015 Merrill F. West HS CA
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
78% 33 31 32 3.71 3.78 3.75 35.75 48 50 49 3.59 3.44 3.52 52.52
Matt Thompson 2015 Eureka HS CA
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
67% 21 22 21.5 3.33 3.95 3.64 25.14 46 47 46.5 3.52 3.57 3.55 50.05
Jacob Guzman 2016 Foothill HS CA
Fail
Pass
Fail
33% 21 18 19.5 3.42 3.03 3.23 22.73 46 52 49 3.26 3.59 3.43 52.43
Sheldon Highfill 2016 Enterprise HS CA
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
Fail
67% 27 28 27.5 2.5 3.01 2.76 30.26 49 55 52 3.43 3.07 3.25 55.25
Jack McBride 2016 Rocklin HS CA
Pass
Pass
Pass
Fail
Pass
Fail
67% 37 27 32 3.5 2.96 3.23 35.23 46 53 49.5 3.45 3.07 3.26 52.76
Tim Smith 2016 El Cerrito HS CA
Fail
Pass
Fail
33% 26 26 26 4.24 3.70 3.97 29.97 50 40 45 3.19 3.09 3.14 48.14
Dylan Carlson 2017 Silverado Middle School CA
Pass
Pass
Fail
Fail
50% 18 20 19 2.58 2.31 2.45 21.45 44 50 47 3.27 3.15 3.21 50.21
Ryan Doyle 2017 San Ramon Valley HS CA
Pass
Fail
Fail
33% 14 16 15 2.93 2.71 2.82 17.82 40 43 41.5 2.59 2.77 2.68 44.18
Titus Martinez 2018 Katherine L. Albiani MS CA
Fail
Pass
Fail
33% 13 27 20 3.28 2.97 3.13 23.13 36 40 38 2.43 2.83 2.63 40.63
James McHugh 2018 Brittan Elementary CA
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Fail
80% 25 20 22.5 3.41 3.0 3.21 25.71 42 46 44 2.91 2.68 2.8 46.8
Nate Souza 2019 Joseph Sims Elementary CA
Pass
Pass
Fail
Pass
75% 21 20 20.5 2.94 2.78 2.86 23.36 32 39 35.5 2.06 2.58 2.32 37.82

May 19, 2013 San Francisco, CA Kicking Competition Winners

Older Group (10th/11th/12th)
Golden Boot Award Winner: Matt Barmby (Consumnes Oak HS, CA)
Kickoff Competition Winner: Matt Barmby (Consumnes Oak HS, CA)
Punting Competition Winner: Brendon Steinmeyer (Incline HS, NV)

Younger Group (6th/7th/8th/9th)
Golden Boot Award Winner: James McHugh (Brittan Elementary School, CA)
Kickoff Competition Winner: Sheldon Highfill (Enterprise HS, CA)
Punting Competition Winner: Jack McBride (Rocklin HS, CA)

Hustle Award
Salvador Castellanos (Kelseyville HS, CA)

Most Improved
Ivan Terriquez (Merrill F. West HS, CA)

Competition Conditions
Warm & Windy
Temperature: 72 degrees
Wind: 17 MPH right to left (swirling)

Camp Photos